Consultancy & change

“Een crisis is een stormachtige overgang naar een andere realiteit. Zodra je deze realiteit aanvaardt, is de crisis voorbij”
Olaf Hoenson

Als consultant ben ik begonnen met het ontwerpen en inrichten van nieuwe (logistieke) processen en het ondersteunen ervan met SAP, vaak met efficiëntie verbetering als doel. Waarbij al snel bleek dat alleen het invoeren van nieuwe software onvoldoende was: ook de onderlinge samenwerking tussen afdelingen en de manier hoe informatie werd gebruikt, hadden grote invloed. Zaken die helaas vaak pas echt aan het licht kwamen wanneer het project (en daarmee mijn rol) afgelopen was.

De overgang naar het optimaliseren van bedrijfsprocessen was dan ook logisch: het verbeteren van de manier waarop mensen onderling samenwerken, hoe ze hierin systemen en informatie gebruiken en op welke manier die ketens van afzonderlijke processen georganiseerd en aangestuurd worden. De mens en het resultaat stonden centraal.

Mij stelde dit in staat om te leren en te ervaren hoe je mensen kunt motiveren en stimuleren om verbeteringen en kansen te zien. Om buiten vastgeroeste patronen te treden door inspirerend leiderschap. Deze aanpak leidde tot snellere en robuustere resultaten dan de meer verstandelijke en afstandelijke “consultantsbenadering”.
Vanuit de ervaringen met optimalisatie ontwikkelde ik me naar het op strategisch niveau adviseren over leiderschap, organisatie inrichting en te ondersteunen bij het invullen van de randvoorwaarden om succesvol te worden.

Wat me opviel in het adviseren en coachen op dit niveau was de kloof die soms bestaat tussen de visie & ambitie van leiders en de beleving & cultuur binnen de organisatie. Dit bleek ook uit het jaarlijks onderzoek van Business Leaders en de Baak (De Mindset van de Business Leader 2013). Hier gaf 45% van de ondervraagde leiders aan “de cultuur van hun organisatie niet passend te vinden bij wat er nu nodig is”.

Die kloof leidt tot wederzijds onbegrip, onduidelijkheid en verschillende verwachtingen. Dat maakt effectief samenwerken en creëren van de juiste condities voor innovatie en groei vrijwel onmogelijk. Het veranderen van de cultuur als op zichzelf staand project is hiervoor (alleen door de tijd die het kost) zelden de oplossing.

Een effectievere aanpak is het gebruiken van een project of innovatie als brug over de kloof. Door de afstand te adresseren aan het begin van een project en samenwerking tussen leiders, stakeholders en medewerkers vorm te geven door samen aan het werk te gaan. Ik biedt hierin een gefaciliteerde, veilige omgeving waardoor, met behoud van snelheid, mensen ervaren hoe anders kan. En de verandering van cultuur en gedrag vanuit intrinsieke motivatie ontstaat – en zich daardoor als een olievlek verspreid.

Als consultant, trainer en/of facilitator begeleid ik organisaties om sneller en effectiever te veranderen.