Creatief leiderschap

“De output van leiderschap is visie en beweging”
Marcel van Tetering

Creativiteit wordt gezien als een van de belangrijkste eigenschappen voor zakelijk succes. Het vinden van nieuwe klanten & markten, duurzamer ondernemen, vergroten van winstgevendheid, innovatie van producten, diensten & business modellen, andere verbindingen met klanten & toekomstige klanten, effectievere medewerkers, gezondere organisatie: allemaal zaken waarin creativiteit het verschil maakt. Zaken die voor het overleven en groeien van onderneming van doorslaggevend belang zijn.

Vanuit die urgentie en noodzaak zou je creativiteit moeten zien als productiemiddel. Dus waarom zou je creativiteit, empathie en verbeelding dan ook niet besturen als het productiemiddel? Oftewel, hoe maak je maximaal gebruik van alle vermogens (de linker- en de rechterhersenhelft) van de mensen in je organisatie?

Creatief Leiderschap is het antwoord deze vragen.

Leiderschap moet doel en richting geven aan organisatie of groep (visie) en moet de realisatie ervan mogelijk maken. Die realisatie vereist dat er zowel binnen als buiten de organisatie mensen mee aan de slag willen en in beweging komen. Het resultaat (de output) van leiderschap is dan ook Visie & Beweging.

Bij Creatief Leiderschap gaat het daarnaast om het verbinden van:

  • De randvoorwaarden en het faciliteren van innovatieve realisatie (faciliterend of dienend leiderschap)
  • Het motiveren, inspireren van medewerkers en de omgeving en het momentum vasthouden en uitbouwen (inspirerend leiderschap)
  • Het schetsen van de toekomst, de stip op de horizon, het blijvend toetsen van de (zakelijke) waarde van de ontwikkelingen en daar keuzes is maken (visionair leiderschap).

Ik adviseer en ondersteun in:

  • Het begrijpen hoe creativiteit werkt en hoe eigen gedrag en leiderschapsstijl dat beïnvloedt .
  • Het scheppen van de juiste randvoorwaarden (organisatorisch, fysiek, bestuurlijk) voor succesvolle innovatieve realisatie.
  • Het komen tot visie, strategie en inrichten van projecten voor innovatie en optimalisatie.
  • Het faciliteren en besturen van deze projecten.