Change Facilitator

“The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem”
Captain Jack Sparrow

Marcel van TeteringVerbetering, innovatie of vernieuwing betekent verandering. Succesvol veranderen vraagt om zichtbaar leiderschap, betrokkenheid en aandacht en het continue bijstellen van de gekozen aanpak aan de realiteit van dat moment. Ik benader de verandering en het project als een geheel, elk met hun eigen dynamiek en werkwijze maar vanuit één doel en gemeenschappelijk belang.

Een opdrachtgever bij klant verzuchtte ooit tegen me: “Ons vorige project heeft de doelstelling om de voorraad met 20% te verlagen niet gehaald. We hebben er alleen maar een nieuw inkoopsysteem mee gekregen.” Ik vroeg hem wat de naam van het project was. Hij antwoordde: “Implementatie SAP Materials Management”. Hij was even stil, keek me aan en zei: “We hebben gekregen wat we vroegen, hè”.

Een project levert slechts de bouwstenen voor verbetering. Het zijn de medewerkers, de mensen, die uiteindelijk er voor zorgen dat een project of innovatie een succes wordt: door het anders gaan werken, door het gebruiken van nieuwe oplossingen of informatie en door ander gedrag te vertonen. Om succesvol te worden en om sneller resultaat te bereiken is het begeleiden, faciliteren en richting geven aan de verandering, aan de mensen, dan ook cruciaal.

Ik heb geleerd dat zelfs wanneer een verandering als “klein” wordt gezien, dit voor een organisatie – en zeker voor de medewerkers daarbinnen – aanzienlijke impact kan hebben, emotioneel en feitelijk. Wanneer je binnen het project de beoogde verandering al kunt bereiken of concreet kan maken, worden de projectmedewerkers en –activiteiten krachtige “change agents” die hun omgeving al een blik in die toekomst kunnen bieden.

Ik betrek, vanaf het eerste begin, ook de stakeholders van buiten het project en laat de hen met het project “samenwerken door samen te werken”. Dit heeft een positieve invloed: niet alleen op het veranderingsproces maar vooral ook op de kwaliteit en acceptatie van het project als geheel.

Veranderen is hard werken en continue kleine stappen zetten, kleine successen gebruiken om vervolgacties mogelijk te maken. Het project en de verandering hebben hierin een constante wisselwerking. Deze benadering heb ik succesvol toegepast, in het bedrijfsleven zowel als bij de overheid.